Verv og vinn!

I perioden juli til 15. november 2017 gjennomfører vi i Prostatakreftforeningen en vervekampanje.

Verv nye medlemmer og vinn et nettbrett!

 

Hva betyr medlemskapet for foreningen?

Prostatakreftforeningen er en pasientforening som siden 2003 har jobbet for å ivareta både de som er rammet av prostatakreft og deres pårørende. Det at noen får diagnosen prostatakreft innebærer for mange å bli stilt overfor mange vanskelige valg, samt å få livet endret fra hva det var før.

Vi tilbyr et landsdekkende tilbud til alle menn som lever med prostatakreft og deres nærmeste. Medlemskontingenten er foreningens viktigste inntektskilde. Som medlem i Prostatakreftforeningen bidrar du til å sette prostatakreft på dagsorden, samt å hjelpe andre i samme sitasjon.

Støtt Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft.

Hva får du som medlem i Prostatakreftforeningen?

  • Startpakke med faglig informasjon i form av informasjonsfilmer og nyttige brosjyrer som bl.a. tar for seg behandling og rehabilitering
  • Oppdaterte fagnyheter jevnlig gjennom medlemsbladet PROFO-nytt
  • Informasjon og invitasjon til kurs, seminar og foredrag, nasjonalt og lokalt
  • Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon i ditt nærmiljø gjennom et nettverk av lokallag
  • Tilbud også til pårørende og partnere

Hva koster et medlemskap?

  • Medlemskap (For deg som selv er berørt av prostatakreft) Kr. 400,- pr. år
  • Partnermedlemskap (For deg som lever sammen med en som har prostatakreft) Kr. 250,- pr. år
  • Støttemedlemskap kr. 250,- pr.år
  • Bedriftsmedlemskap Kr. 1000,- pr. år

Verv nye medlemmer

Verv en venn eller flere og bli med i trekningen av et nettbrett. Alle som verver er med i trekningen, uansett om du verver ett nytt medlem eller flere.

Vervekampanjen avsluttes i november. Vinneren offentligjøres på foreningens Facebook side.

På forhånd takk som bidrar til Prostatakreftforeningens arbeid, samt bidrar økonomisk til foreningens drift.

Klikk her for å verve ett nytt medlem