Likepersonstjenesten/Vardesenterne

PROFOs Likepersonstjeneste

Ønsker du kontakt med en likeperson? Ta kontakt på telefon 22 53 55 35 eller e-post likeperson@prostatakreft.no.

• Kontakttelefonen har flere likepersoner som deler på arbeidet.
• Likepersoner på Vardesentrene er godkjent både av oss og Kreftforeningen.
• Vårt likepersonsutvalg har lagd retningslinjer for godkjenning og oppfølging av likepersoner i PROFO.

FOTO: Pårørendesenteret

Vardesenterne

Vardesenterne er et tilbud til kreftpasienter som ønsker å ta «en pause» fra kreftsykdommen, utveksle erfaringer med andre, eller kanskje få råd og hjelp.

Vardesenterne er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Det er etablert Vardersenter ved følgende sykehus:
Ullevål
Nordlandsykehuset
St. Olavs Hospital
Radiumhospitalet
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
Stavanger universitetssjukehus
Haukeland universitetssykehus

På Vardesentrene møter du bl.a. likepersoner som er tidligere kreftpasienter og pårørende som har vært gjennom noe av det samme som deg, som har taushetsplikt og er kurset i å dele erfaringer.

Les mer om alle Vardesenterne her