Under behandling

Det kan være mange følelser og spørsmål som dukker opp mens man er under behandling. Her finner du noen tips og råd.

 

Helsedirektoratet har et skriv som kan være nyttig lesestoff: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft.