Tall fra Kreftregisteret

Tall fra Kreftregisteret

Hvert år kommer Kreftregisteret med en rapport som viser forekomst, overlevelse og dødelighet av kreft i Norge.

Her kan du lese mer om prostatakreft