Nyheter

Sverige: Aftonbladet reiser debatt om prostatakreft

– Vi som alle selv har hatt prostatakreft eller har nærstående som er rammet – krever nå at Sosialstyrelsen handler kunne vi tidligere i februar lese i den svenske storavisen Aftonbladet.

Kjente svenske personligheter stod frem med sterke oppfordringer om at myndighetene  nå raskest mulig må få i funksjon et screeningprogram for prostatakreft.

– I nesten 30 år har kvinner i Sverige hatt et tilbud om screening for brystkreft. Akkurat som for brystkreft er tidlig oppdagelse av prostatakreft avgjørende. Men et screeningprogram mot prostatakreft er ikke kommet på plass.  Årsaken er at den såkallte PSA – testen som hittill er blitt brukt er for upresis. Dessuten fungerer både diagnostikk og behandling av prostatakreft dårlig i Sverige, med både overdiagnostikk, behandlinger som ikke blir noe av, operasjoner som utføres av leger som har liten erfaring og lange ventetider. Dette fører til at mange lider og dør unødvendig, kan vi lese i Aftonbladet.

– Men det siste året har den svenskutviklede Stockholm3 – testen vært tilgjengelig.Denne testen består av en enkelt blodprøve som måler et stort antall blodmarkører og deretter overlates det til en algoritme å bedømme risikoen for prostatakreft. Resultatene er oppsiktsvekkende. Sammenlignet med dagens kliniske praksis finner Stockholm3 – testen aggresiv prostatakreft hos 20 prosent flere menn og halverer samtidig unødvendig prøvetaking, skriver initiativtakerne bak aksjonen i Aftonbladet.

https://www.prostatakreft.no/sverige-aftonbladet-reiser-debatt/