Nyheter

Vi etablerer av tilbud om selvhjelp

Pasienter med prostatakreft lever ofte lenge med sin kreftsykdom. Dette kan innebære en psykisk belastning, blant annet fordi sykdommen har ulike faser, behandlingstetthet og senskader. I en slik situasjon kan det være behov for å treffe andre med noen av de samme utfordringene i hverdagen. Ved å få en tilrettelagt mulighet til å treffe andre som er eller har vært i egen situasjon kan man finne nye måter å takle sykdommer, senskader og hverdagen på. Nye innfallsvinkler til egen situasjon kan være med på å øke egen mestring og livskvalitet.

Prostatakreftforeningen ønsker nå å etablere samtalegrupper for pasienter som har eller har hatt prostatakreft. Her kan pasienter treffes og samtale rundt valgte emner som kan være med på å øke mestring av egen sykdom.

Vi starter opp i de 3 største byene; Oslo, Bergen og Trondheim. Gruppene blir ledet av en fagperson de første gangene og deretter kan deltagerne fortsette og treffes på eget initiativ.

Ønsker du å delta på dette meld deg på her:

Mer informasjon om tid og sted for oppstart vil bli sendt til deltagerne. Møtene vil foregå på kveldstid.

Påmeldingsfristen er 12. november 2017.

Meld deg på her