Refusjon av utgifter til spesialisthelsetjenester i andre EU/EØS-land

Nå kan du få refundert utgifter til spesialisthelsetjenester innenfor EU/EØS dersom visse vilkår oppfylles. For å se om du oppfyller vilkårene, se her.