Nyheter

Prostatakreftforeningen; det bør blåses nytt liv i «pappografi»-debatten i Norge

– Vi er for organisert screening. Det er veldig viktig at prostatakreft oppdages tidlig. Mange menn merker ofte ingen symptomer i starten. Når symptomene først kommer, kan kreften allerede ha spredd seg, uttalte styreleder i Prostatakreftforeningen, Hans-Fredrik Donjem, til NRK.

 

Uttalelsen til NRK ble sist uke gitt som en kommentar til at svenske helsemyndigheter sa nei til organisert screening for prostatakreft. Se omtale i annen aktualitetssak på denne hjemmesiden.

For å kunne oppdage kreftsykdommen på et tidlig stadium, kan man ta en blodprøve som måler mengden prostataspesifikt antigen (PSA).

PSA kan indikere om man har svulst i prostata, men ikke om den er god- eller ondartet.

– En organisert screening er derfor omstridt, da helsevesenet frykter risikoen for overdiagnostisering, unødvendig behandling og uheldige bivirkninger, fremholdt NRK i sin omtale av saken.

Helsedirektoratet opplyste at det ikke er noen endring på trappene for hvordan saken står i Norge.

– Ved en generell helsesjekk bør fordeler og ulemper med PSA-testing diskuteres inngående med pasienten. PSA-test kan tilbys pasienten på individuell basis, men skal ikke tas uten at vedkommende er fullt informert om fordeler og ulemper, sa avdelingsdirektør Torunn Janbu til NRK.

Til tross for helsevesenets begrunnelse om hvorfor de er tilbakeholdne, mener Prostatakreftforeningen at organisert screening bør komme på plass i Norge.

– Begrunnelsen er for så vidt reel, men forskning viser at screening for prostatakreft kan redusere dødeligheten. Man har dessuten aktiv overvåkning, som innebærer hyppige kontroller med PSA-test, som et behandlingsalternativ, sier Donjem.

 

Saken i NRK:

forening-vil-ha-ny-debatt-om-_pappografi_-1.13911145