Profo-nytt

Profo-nytt

Profo-nytt er Prostatakreftforeningens medlemsblad og kommer ut fire ganger i året. Profo-nytt er foreningens gode verktøy til å drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet om prostatakreft. Bladet er nå elektronisk og sendes ut til alle medlemmer, institusjoner og fagmiljøer i hele landet. 

Redaksjonen består av:
Hans-Fredrik Donjem
Daniel Ask
Svanhild Melkevik
Jan Egil Aase

Vi tar gjerne i mot stoff og tips om stoff fra medlemmer og andre lesere.

Send en e-post til profonytt@prostatakreft.no.