Profo-nytt

Profo-nytt

Profo-nytt er Prostatakreftforeningens medlemsblad og kommer ut fire ganger i året. Profo-nytt arbeider for å realisere Prostatakreftforeningens mål, deriblant den interessepolitiske plattformen som vedtas på Landsmøtet.

Redaksjonen består av:
Anne Guri Solem
Hans-Fredrik Donjem
Dan Lofstad

Redaktør
Anne Guri Solem
Telefon: 92 60 73 18
E-post: profonytt@prostatakreft.no

Har du redaksjonelle tips? Send en e-post til profonytt@prostatakreft.no.

Stoff sendes til profonytt@prostatakreft.no