Profo-nytt

Profo-nytt

Profo-nytt er Prostatakreftforeningens medlemsblad og kommer ut fire ganger i året. Profo-nytt arbeider for å realisere Prostatakreftforeningens mål, deriblant den interessepolitiske plattformen som vedtas på Landsmøtet.

Redaksjonen består av:
Hans-Fredrik Donjem
Daniel Ask
Arvid Haukås
Wenche Sandlie

Har du redaksjonelle tips? Send en e-post til profonytt@prostatakreft.no.

Stoff sendes til profonytt@prostatakreft.no