Pakkeforløp

Om pakkeforløp

28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene er nå etablert av Helsedirektoratet. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom bedre pasientforløp ved mistanke om kreft.

 

Les mer om pakkeforløp for kreft her (Helsedirektoratet)