Foredrag

Foredrag fra Movember folkemøte 23. november 2015
Onkolog Andreas Stensvold

Fra PROFO-skolen 2016

Status for diagnostikk og behandling av prostatakreft i Norge
v/ Karol Axcrona,
Avdelingssjef, dr.med.
Urologisk avdeling,
Akershus Universitetssykehus

Prostatakreftforeningens sekretariat – Orgservice AS 

Prostatakreftforeningen hjemmeside