Om oss

Velkommen til Prostatakreftforeningen!

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft. Prostatakreftforeningen ble stiftet 22.mai 2003 og har til formål å bidra til at:

  • menn med lokalisert prostatakreft får et optimalt og likeverdig behandlingstilbud og oppfølging uavhengig hvor i landet de bor.
  • og at godt voksne menn får kunnskap om nødvendigheten av målrettet kontroll av underlivet for å oppdage en mulig prostatakreft på et tidlig stadium.
  • Prostatakreftforeningen skal være tilgjengelig med lokale og sentrale støtteordninger for menn og deres pårørende som blir rammet av prostatakreft.
  • Prostatakreftforeningen skal etablere et nært samarbeid med andre brukerorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som med fagpersonell og ansvarlige helsemyndigheter for å bidra til større forståelse for hva brukerne har behov for av støtte og ulike hjelpetiltak.

Organisasjon
Prostatakreftforeningen har 26 lokallag og nærmere 3500 registrerte medlemmer.

Medlemsblad: PROFO-nytt, kommer ut 4 ganger i året.

Nettside: www.prostatakreft.no

E-post: post@prostatakreft.no

Telefon: 22 53 55 35

Styreleder
Hans-Fredrik Donjem
Telefon: 99 61 29 65
E-post: hans.donjem@prostatakreft.no

Kontakttelefon: 22 53 55 35 Kontakttelefonen er åpen alle dager fra 08.00 til 22.00. Telefonen er betjent av menn som selv har eller har hatt prostatakreft.

Prostatakreftforeningen har et nettverk med likepersoner som er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og støtte.

Prostatakreftforeningen ønsker å bidra til å bedre tilbudet for behandling og rehabilitering. Samtidig vil vi drive omfattende informasjonsvirksomhet til våre medlemmer, leger, helsemyndigheter og annet fagpersonell.

Prostatakreftforeningens sine lokallag har blitt et forum hvor menn tør å snakke om sykdommen.