Nyheter

Færre dødsfall med PSA-screening

En omfattende studie fra Sverige som omfatter 20.000 har undersøkt nytten av PSA-screening. Siden 1995 har halvparten av gruppen fått tilbud om PSA-test annethvert år. Etter 22 års oppfølgning har man konkludert med at risikoen for å dø av prostatakreft reduseres med 30% for de mennene som ble screenet. Les...
Les mer

Livsmestringskurs på Montebellosenteret

Fra 1. til 8. mars arrangerer Montebellosenteret livsmestringskurs for deg som har, eller har hatt prostatakreft. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende. Kurset egner seg best etter primærbehandling. Tiden under behandling av kreftsykdom kan være intens og utfordrende. Underveis ser mange frem til at behandlingen skal ta slutt. Etter behandling...
Les mer

Likepersonskurs 9.-10. mars

Kunne du tenke deg å bli likeperson? 9.-10. mars er det mulighet for kursing på Scandic hotell i Lillestrøm. Alle likepersoner må fullføre kurs før de kan godkjennes. Kurset arrangeres i samarbeid med Føflekkforeningen, Hjernesvulstforeningen, CarciNor, Pancreaskreft Nettverk Norge og Prostatakreftforeningen. Kurset går fra lørdag morgen den 9. og avsluttes...
Les mer

Prostatakreft = Blå Sløyfe

Nestleder i foreningen, Daniel Ask, har fått følgende innlegg publisert i lokalavisa Nyttiuka. «I 2017 visste 57% av den norske befolkningen at Blå sløyfe og prostatakreft var synonymt,-de hørte sammen. Når vi nå er kommet et godt stykke ut i november med massiv omtale i TV, radio og den trykte...
Les mer
1 2 3 24