Nyheter

Støtt kampen mot prostatakreft!

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn i Norge. I 2016 fikk 5118 norske menn påvist denne kreftformen og tallet er en fire-dobling siden 1950-tallet. Av alle nye krefttilfeller blant menn står prostatakreft for 1 av 3 og i løpet av en 75 års levetid vil 1 av 7...
Les mer

Bli medlem!

Prostatakreftforeningen trenger deg som medlem! Støtt Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft.

Profos tillitsvalgte

I Profo-nytt nr.1 finner du en fullstendig oversikt med kontaktinformasjon. Medlemmer i hovedstyret og lokale tillitsvalgte kan du finne frem til ved å gå inn på denne siden: https://online.flippingbook.com/view/785847/52/  

Hvor ble det av brukermedvirkningen?

Nytt handlingsprogram for prostatakreft jobbes frem. Profo etterlyser brukermedvirkning. Helsemyndighetene jobber for fullt med et nytt nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft. Til tross for fagre ord om brukermedvirkning; ingen brukere eller pasientforening er med under arbeidet. I Profo- nytt nr.1 kan du lese om at Profo ønsker å bli representert i...
Les mer
1 2 3 22