Nyheter

Mest forskningsmidler til brystkreft – lite til prostatakreft

De siste tre årene har brystkreft vært den store vinneren i tildeling av forskningsstøtte fra Kreftforeningen, og har mottatt om lag fire ganger så mye som prosjekter på lungekreft.

Den siste  store «Open call»- tildelingen 2017 av forskningspenger fra Kreftforeningen omfattet nesten 174 millioner kroner, som er fordelt til i alt 26 ulike forskningsprosjekter.

Blant de 19 prosjektene er det flest prosjekter på brystkreft, seks i alt. Ingen forskere innen lungekreft eller prostatakreft fikk støtte i tildelingen.

110 versus 25 millioner
Dagens Medisin gjennomgikk på slutten av 2017 tildelingene de siste tre årene. Samlet sett viste det seg at brystkreftforskning har får mest penger, med cirka 110 millioner kroner, fulgt av drøyt 100 millioner til sykdommer i blod- og lymfesystemet, som leukemi og lymfekreft. Mage- og tarmkreft har fått cirka 93 millioner totalt siden 2015.

 

Prostatakreft ligger langt under, med drøyt 30 millioner, mens lungekreft er den store taperen blant de hyppigst forekommende kreftformene i Norge, med bare noe over 25 millioner kroner i forskningsstøtte, gikk det frem av artikkelen i Dagens Medisin.