Nyheter

Livsmestringskurs på Montebellosenteret

Fra 1. til 8. mars arrangerer Montebellosenteret livsmestringskurs for deg som har, eller har hatt prostatakreft. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende. Kurset egner seg best etter primærbehandling.

Tiden under behandling av kreftsykdom kan være intens og utfordrende. Underveis ser mange frem til at behandlingen skal ta slutt. Etter behandling kan det oppstå et «tomrom» som gjør at en kan bli usikker, føle seg alene og oppleve at livet har endret seg.  Mange vil kanskje spørre seg selv «hva nå?». Spørsmålet kan komme som et resultat av hvordan diagnosen og behandlingen har påvirket deg, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt.

Dersom du er interessert i å delta må du sende inn søknadsskjema samt skjeamet «legeerklæring, garanti og regning» som fastlege eller sykehus fyller ut. Søknadene sendes direkte til Montebellosenteret. Hovedinntaket er fem uker før kursstart.

Egenandelen er på 167.- pr døgn og 112.- pr døgn for eventuell pårørende. Reise dekkes for både pasient og pårørende, og reiseregning sendes inn i etterkant av pasienten selv.

For mer informasjon, og lenke til søknadsskjema) se sidene til Montebellosenteret.