Aktuelle kurs og seminarer

Her kan du finne tilbud til deg som er pasient eller pårørende:

Mestring med Funkis: Nettkurs starter 12. september
Studieforbundet Funkis er klar med et flunkende nytt nettkurs: «Mestring med Funkis»! Nettversjonen gjør det mulig å delta hjemme i din egen stue, eller hvor du enn måtte befinne deg. Det eneste du trenger er pc eller brett og tilgang til nett! Les mer her

Kongsbergkonferansen 2016
FFO Telemark inviterer til konferanse den 16. og 17. September 2016.
Tema: Nasjonal Helse- og Sykehusplan. Samhandlingsreformen så langt – utfordringer fremover? Pårørenderollen – hva innebærer den – hvordan mestre rollen. Retten til fritt behandlingsvalg og helhetlig pasientforløp – spesialisert rehabilitering.

Last ned invitasjonen her

Les mer om programmet her

Påmeldingsskjema

Hva er Prostataskolen? Et lærings – og mestringstilbud

Faglig ansvarlig: Avdeling for blod – og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus

Målsetning: Øke kunnskapsnivå og mestringsevne gjennom undervisning om aktuelle tema, og erfaringsutveksling

Hvem er aktuelle? I utgangspunktet alle menn med prostatakreft erfaring. Individuell vurdering.

Tid:
1. kurs: Tirsdag 7. juni + fredag 10. juni 2016
2. kurs: Tirsdag 18. oktober + torsdag 20. oktober 2016

Sted: Lærings og mestringssenteret, Stavanger Universitetessjukehus

Hvem henviser? Sykehuset. Menn som er i kontakt med sykehuset henvises fra aktuell avdeling.

Fastlege: Menn som følges av fastlegen av henvises av egen lege.

Henvisning sendes:
Stavanger Universitetessjukehus; Henvisningskontoret
Lærings – og mestringssenteret, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontaktinformasjon for øvrig:
Lærings – og mestringssenteret, Stavanger Universitetssjukehus
E-post: lms@sus.no
Telefon: 51513082
www.sus.no/lms

Vardesenterne
Vardesenteret er et senter for kreftrammede og pårørende – et sted å hente krefter.

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft, eller som har vært pårørende til en kreftsyk. Du kan plukke et kurs som passer deg ut fra et rikt og variert tilbud. Du kan ta deg en treningsøkt på Pusterommet (Oslo og Trondheim) eller slå av en prat med likesinnede. Eller kanskje frister det mest å finne tilbake til seg selv et øyeblikk med en kopp kaffe og en avis?

Velkommen til Vardesenteret på:
Radiumhospitalet i Oslo
Ullevål universitetssykehus i Oslo
St. Olavs Hospital i Trondheim
Nordlandssykehuset i Bodø
UNN  i Tromsø
Universitetssykehuset i Stavanger
Haukeland universitetssykehus i Bergen

Les mer om vardesenterne her


Montebellosenteret

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Senteret skal også brukes til kurs for personell som arbeider med kreftsyke, og med andre oppgaver knyttet til kreft og kreftforskning. I samarbeid med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtidseffekt etter kreft.

Les mer om kursplanen for 2016 her


Møteplasser, kurs og grupper i regi av Kreftforeningen

Her finner du arrangementer for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, frivillige og fagfolk flere steder i landet, som Kreftforeningen og andre arrangerer.

Les mer om tilbudene her