Aktuelle kurs og seminarer

Her kan du finne tilbud til deg som er pasient eller pårørende:

Den Nasjonale Prostatakreftdagen

30. oktober 2017

For mer informasjon og påmelding, se her

Folkemøter

Prostatakreftforeningen har gleden av å invitere deg til folkemøter.

Vi kommer til Trondheim, Bergen og Oslo. 
For mer informasjon og påmelding, se her

Vardesenterne
Vardesenteret er et senter for kreftrammede og pårørende – et sted å hente krefter.

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft, eller som har vært pårørende til en kreftsyk. Du kan plukke et kurs som passer deg ut fra et rikt og variert tilbud. Du kan ta deg en treningsøkt på Pusterommet (Oslo og Trondheim) eller slå av en prat med likesinnede. Eller kanskje frister det mest å finne tilbake til seg selv et øyeblikk med en kopp kaffe og en avis?

Velkommen til Vardesenteret på:
Radiumhospitalet i Oslo
Ullevål universitetssykehus i Oslo
St. Olavs Hospital i Trondheim
Nordlandssykehuset i Bodø
UNN  i Tromsø
Universitetssykehuset i Stavanger
Haukeland universitetssykehus i Bergen

Les mer om vardesenterne her


Montebellosenteret

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Senteret skal også brukes til kurs for personell som arbeider med kreftsyke, og med andre oppgaver knyttet til kreft og kreftforskning. I samarbeid med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtidseffekt etter kreft. I 2018 har Montebellosenteret satt opp «Kreft-hva nå?»-kurs for de som alle som har/har hatt prostatakreft 3 ganger i 2018. Første kurs arrangeres 2. – 9. mars.

Les mer om kursplanen for 2018 her


Møteplasser, kurs og grupper i regi av Kreftforeningen

Her finner du arrangementer for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, frivillige og fagfolk flere steder i landet, som Kreftforeningen og andre arrangerer.

Les mer om tilbudene her