Nyheter

Kreftdiagnoser fra maskiner

Ved Oslo Universitetssykehus ser forskere på muligheten om jobben som gjøres av legespesialister i dag, kan automatiseres. Dette vil føre til at flere pasienter får en mer tilpasset, og nøyaktig behandling sier prosjektleder Håvard E. Danielsen.

Det er mangle på legespesialister som kan stille kreftdiagnose. En prøve at et vev kan derfor bli liggende lenge uten at man får stilt en riktig diagnose. Prosjektet DoMore! ønsker å automatisere denne jobben, og så langt er 7000 pasienter og 20 000 vevsprøver med i prosjektet.

Les hele artikkelen her