Nyheter

«Kreft-hva nå?»-kurs for de som alle som har/har hatt prostatakreft

Montebellosenteret sin kursplan for 2018 er ferdig og det er satt opp «Kreft-hva nå?»-kurs for alle som har/har hatt prostatakreft 3 ganger i 2018. Første kurs arrangeres 2. – 9. mars.
Alle kurs ved Montebellosenteret er også tilrettelagt for nær pårørende / en som står pasienten meget nær.

Etter å ha deltatt på trinn 1 kurs «Kreft-hva nå?» kan man søke på trinn 2 og trinn 3 temakurs. Vi har  stor bredde i tema. Visste du at Helfo vanligvis godkjenner for inntil 4 ukers opphold ved Montebellosenteret pr år?
Dette betyr at pasienten kan søke flere ganger i året om kursopphold.  Familiekurs – Kreftsyke foreldre kan evt. søkes direkte. Hovedtema er barn som pårørende.

Kursoversikt 2018 finner du her på våre nettsider.