Nyheter

Hvor ble det av brukermedvirkningen?

Nytt handlingsprogram for prostatakreft jobbes frem. Profo etterlyser brukermedvirkning.

Helsemyndighetene jobber for fullt med et nytt nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft. Til tross for fagre ord om brukermedvirkning; ingen brukere eller pasientforening er med under arbeidet.

I Profo- nytt nr.1 kan du lese om at Profo ønsker å bli representert i arbeidet og hva foreningen ber om av nye satsninger:

 

https://online.flippingbook.com/view/785847/30/