Hovedstyret

Hovedstyret i PROFO 2018/2019

Styreleder
Hans-Fredrik Donjem
Telefon: 996 12 965
E-post: hans.donjem@prostatakreft.no

Nestleder
Daniel Ask
Telefon: 920 12 993 
E-post: daniel@prostatakreft.no

Styremedlem
Dag Utnes
Telefon: 920 44 937
E-post: dag@prostatakreft.no

Styremedlem
Olav Kristiansen
Telefon: 400 66 182
E-post: olavkristi@gmail.com

Økonomiansvarlig
Svanhild Melkevik
Telefon: 412 73 223
E-post: svanhild@prostatakreft.no

Styremedlem
Per Hansen-Just
Telefon: 95 87 83 00
E-post: per@prostatakreft.no

Styremedlem
Tor Heimdal
Telefon: 990 82 833
E-post: tor@prostatakreft.no

Varamedlemmer
Region Midt – Nils Martin Hynne
Region Nord – Ivar Martin Nordgård
Region Sør – Peder J. Gjetmundsen
Region Vest –  Nils Haugland
Region Øst – Per Gjertsen
Uavhengig – Oddrun Skogsholmen Dalheim

Valgkomiteen

Valgkomiteen
E-post: valg@prostatakreft.no

Nils Petter Sjøholt (leder)
E-post: nils.petter@breiband.org 

Per Morten Holmen
E-post: pmo-hol@online.no

Ola Pramm
E-post: olapramm@gmail.com

Per Dalhaug
E-post: per.dalhaug@signalbox.no

Jan Arthur Kolstø
E-post: haugalandet@prostatakreft.no

Logg inn for å se innhold.