Intranett

Her på intranett legger Prostatakreftforeningen ut all relevant informasjon og dokumentasjon for deg som tillitsvalgt i foreningen. Tilgjengelig meny på intranettet ser du til høyre.

 Pasientforeninger på sosiale medier – rapport utarbeidet av CarciNor

Forordet fra rapporten
Rapporten er utarbeidet med grunnlag i en undersøkelse som ble tatt opp i oktober 2015.
Dette er en liten statusrapport, men gir allikevel en god oversikt på hvor vi er nå.
Undersøkelsen forteller også noe om hvilket potensiale pasientforeningene har.
Vi har satt ”Vi løfter kreftsaken” som undertittel. Med en medlemsmasse på samlet 36.996
har vi et stort potensiale, men i hvilken grad bruker vi dette i dag?

Last ned hele rapporten her

Logg inn for å se innhold.