Hva skjer nå?

Oppfølging ved prostatakreft

 

Etter kirurgisk behandling

Kontroll etter 6 uker hvor pasienten blir informert om histologisvaret (histologisk analyse). Ut fra dette planlegges videre oppfølging av kreftsykdommen.
•Ved gunstig histologisvar og PSA-fall til umålbare verdier etter operasjonen følges pasienten videre hos fastlege med halvårlig PSA-måling. Pasienten henvises tilbake til urinveiskirurg hvis PSA begynner å stige.
•Ved ugunstig histologisvar følges pasienten opp av urinveiskirurg med et tilpasset opplegg avhengig av sykdomsstadium.

Etter strålebehandling

Ved brakybehandling:
•kontroll ved behandlende sykehus etter 3 måneder og etter 1 år
•PSA-kontroll hvert halvår

Ved utvendig strålebehandling:
•kontroll etter 3 måneder ved lokalsykehus/fastlege
•Kontroll ved behandlende sykehus etter 1 år
•PSA-kontroll hvert halvår

Komplikasjoner

De to hyppigste komplikasjonene etter behandling av kreft i prostata er urinlekkasje og ereksjonsvansker.

Urinlekkasje
•Pasienten får et standardisert treningsopplegg med bekkenbunnøvelser.
•Pasienter med betydelig inkontinensproblemer henvises til urodynamisk utredning, og vurdering for inkontinensbehandling.
•Hvis urininkontinens vedvarer vil pasienten utredes for eventuell operasjon med slynge eller sphincterprotese (kunstig lukkemuskel til urinblære).

Ereksjonsvansker
•For ereksjonsvansker etter behandling finnes det ulike hjelpemidler og eventuelt sprøytebehandling.

Les mer om oppfølging ved prostatakreft her

Kilde: kreftlex.no