Hva er likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeid

Ønsker du kontakt med en likeperson? Ta kontakt på telefon 22 53 55 35 eller e-post likeperson@prostatakreft.no.

Likepersonsarbeid er en organisert samhandling som skjer mellom mennesker som er i samme båt. Selve samhandlingen har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre seg i sin hverdag. Likepersonsarbeid vil normalt ha som utgangspunkt at én av dem som inngår i samhandlingen har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige.

Først når en har fått bearbeidet sine egne erfaringer, kan en formidle disse videre på en god og hensiktsmessig måte. Likepersonsarbeid legger vekt på egenbasert erfaring, og er ment å være en støtte og veiledning til andre i samme livssituasjon.

Likepersonsarbeid er ulønnet, men er ikke en erstatning for betalt arbeid. Det tar tid å være likeperson, og det er viktig at det arbeidet våre likepersoner utfører ikke blir tatt som en selvfølge. Det arbeidet våre likepersoner gjør skal ikke være erstatning for offentlig/privat omsorg. Det er også viktig å huske på at likepersonsarbeid ikke utføres av profesjonelle.

Kilde: sosial og helsedepartementet, 2001

Likepersoner på kontakttelefonen:

• Kontakttelefonen har flere likepersoner som deler på arbeidet.
• Likepersoner på Vardesentrene er godkjent både av oss og Kreftforeningen.
• Vårt likepersonsutvalg har lagd retningslinjer for godkjenning og oppfølging av likepersoner i PROFO.

Likepersontjenesten/ Vardesenterne

Les mer om likepersontjenesten og landets vardesenter her