Nyheter

Gode resultater for bruk av brakyterapi ved høy-risiko prostatakreft

Mandag 1. mai ble ASCO holdt, og det ble lagt fram flere gode studier innenfor behandling av prostatakreft. Et ble presentert av Sigmund Braband som er medforfatter på studien av brakyterapi-behandling.

 

Behandlingen foregår ved at man plasserer en strålekilde innvendig, i selve prostatakjertelen, ved hjelp av ultralyd-veiledning.

Les hele saken her.