Nyheter

Mer forskning for færre senskader

Krafttak mot kreft 2018 er i gang. Aksjonen er Kreftforeningens faste årlige innsamlingsaksjon som hvert år gjennomføres i uke 10 og 11. I år skal de innsamlede midlene gå til forskning for at færre skal få senskader og for at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen.

Det er en stor samfunnsutfordring som Kreftforeningen adresserer. Det er over 260 000 nordmenn som daglig lever med eller etter kreft. Men å overleve er ikke alltid det samme som å leve som før. Minst én av tre lever med senskader av varierende grad. Kreftbehandling kan sette spor i kropp og følelser. 

  • Vi vet for lite om hvorfor noen utvikler senskader og andre ikke. Vi trenger mer forskning, sa  Unn – Merete Fagerli, overlege ved kreftklinikken på St. Olavs hospital under åpningen av årets aksjon.

Målet for årets aksjon er å samle inn 50 millioner kroner og at disse pengene skal styres inn i gode forskningsprosjekter som kan bidra til at flere som lever etter en kreftbehandling får et godt liv.

 

 

 

 

 

 

www.krafttakmotkreft.no