Før behandling

Når du har fått diagnosen prostatakreft vil du oppleve at det kan få ulike innvirkninger på livet ditt. Både fordi det vil påvirke livet ditt rent fysisk i form av at kroppen din kan oppleve bivirkninger av selve behandlingen og i tiden etterpå, men også psykisk. Det å få en alvorlig diagnose kan oppleves skremmende og mange blir redde og engstelige for hva fremtiden vil bringe.

Du blir nødt til å tilegne deg ny kunnskap og kanskje ta flere viktige valg som gjelder din helse og din fremtid. Du vil også måtte forholde deg til at din nærmeste familie kanskje også opplever din diagnose som skremmende og vanskelig å forholde seg til. Det er ikke bare ditt liv som endres, det vil også livet til din partner og din nærmeste familie på en eller annen måte gjør gjøre.

Under fanen «Mine behandlingsvalg» vil du finne mye informasjon om de prosessene du og din partner nå skal gjennom, og vi håper du finner informasjonen nyttig. Vi har lagt inn en link til Universitetssykehuset i nord Norge som har utviklet siden minebehandlingsvalg.no. Les mer her

Helsedirektoratet har et skriv som kan være nyttig lesestoff: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft.

Kilde: minebehandlingsvalg.no