Nyheter

Folkemøte med tema Hva skjer ved tilbakefall?

Prostatakreftforeningen i Oslo arrangerer folkemøte med tema Hva skjer ved tilbakefall? Sted: Ullevål Sykehus, Kreftsenteret, auditoriet. Tid: 15. februar 18.30-20.30.

Foredragsholder: Andreas Stensvold, avdelingssjef Sykehuset Østfold og leder for norsk urologisk cancer gruppe.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!