Flerspråklig informasjon

«Prostatakreft- hva nå?» – Opplysningsarbeid rettet mot minoritetsbefolkningen i Norge.

I 2015 fikk Prostatakreftforeningen tildelt midler fra Ekstrastiftelsen til prosjektet «Opplysningsarbeid – minoritetsbefolkningen». Prosjektet dreier seg i hovedsak om å oversette og formidle informasjon om prostatakreft.  Vår informasjonsbrosjyre «Prostatakreft – hva nå?» er oversatt til 5 språk; arabisk, urdu, tyrkisk, polsk og somali. Brosjyren er også oversatt til samisk.

I Norge får ca 5000 menn hvert år påvist prostatakreft årlig, og over 40 000 menn og deres pårørende lever med eller har blitt behandlet for prostatakreft.

Kreft generelt og prostatakreft spesielt er sykdommer som er forbundet med tabuer i alle deler av befolkningen. Det kan i seg selv by på problemer i forhold til det å nå ut til dem som rammes av sykdommen. Denne utfordringen har vist seg å være større overfor visse deler av befolkningen, hvor vi også ser at språket byr på ytterligere utfordringer.

Flere fremmedspråklige grupper er kraftig underrepresentert i Prostatakreftforeningen sitt nedslagsfelt. På bakgrunn av dette ønsker vi å bidra til et løft overfor minoriteter som bor i Norge, og sikre at de har lik tilgang til kvalitetssikret informasjon om prostatakreft som alle andre som bor her i Norge.

Vårt mål med dette prosjektet er å bidra til å fremme folkehelsen blant minoriteter i Norge, ved å øke bevisstheten rundt en av de vanligste kreftformene vi har i Norge. Vi håper å nå ut til enda flere med viktig informasjon om prostatakreft, og ikke minst bidra til at flere menn tar egen helse på alvor.

Vi ønsket å inkludere det samiske språket i dette prosjektet. Vi kjenner ikke til at det finnes mye informasjon om prostatakreft på samisk. Derfor vil vi bidra til dette, og håper samtidig at prosjektet kan være med å styrke det samiske språket.

Du kan laste ned brosjyrene her eller bestille dem i papirutgaver ved å sende mail til post@prostatakreft.no