Styremøte Profo Nedre Buskerud

Sted: brukerkontoret Drammen Sykehus.

Når: 23. august klokken 18:00.

Dersom du har noen ønsker om temaer vi bør ta opp, vennligst ta kontakt med vår leder Arne Moe.

 

Foreløpig agenda:

Referat fra siste styremøte

Økonomi

Aktiviteter fremover

Eventuelt