Møte på Mosjøen med PROFO Helgeland

Møtet holdes på Mosjøen, i Frivillighetssentralen (tidligere Kippermoen Ungdomsskole) fra kl.11.00 – 14.00. Det er gode parkeringsmuligheter.