Møte med PROFO Hedmark og Oppland

Aktivitet Koppang 16. september

 

Kontakt lokallagsleder Håkon Olav Nesbakk for ytterligere informasjon på e-post:
olnesbak@online.no