Kreftforeningen Temamøte (Fulltegnet)

Kreftforeningen, Kongens gate 6, 0101 Oslo

Velkommen til temamøte om seneffekter etter kreftbehandling!

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.
Meld deg på her: http://bit.ly/seneffektmøteoslo

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de fikk diagnosen, samtidig som flere utvikler seneffekter.

Seneffektene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på hver enkelt sitt liv.

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringer som kreftoverlevere kan møte etter endt behandling.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende.

Det vil bli gitt korte presentasjoner av kunnskapen på området og vi vil også få høre en pasienthistorie. Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Kreftforeningens kreftlinje vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

Moderator for kvelden er Heidi Brorson, avdelingssjef kreftomsorg i Kreftforeningen.

NB! Påmelding må skje på lenken over.

Velkommen!

Program for kvelden:
1700 – 1710 Velkommen
1710 – 1720 Seneffekter etter kreft introduksjon ved Cecilie E. Kiserud
1720 – 1735 Pasienthistorie ved Anniken Golf Rokseth
1735 – 1750 Seneffekter etter prostatakreft ved Sophie D. Fosså
1750 – 1805 Pause
1805 – 1820 Pasienthistorie ved Håvard Aagesen
1820 – 1830 Fatigue etter kreftbehandling ved Kristin V. Reinertsen
1830 – 1845 Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
1845 – 2000 Diskusjon / samtale med fagpanel