Etter behandling

Hvordan er livet etter avsluttet kreftbehandling? Her finner du noen råd og tips hva som kan følge etter avsluttet behandling.

Helsedirektoratet har et skriv som kan være nyttig lesestoff: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft.