Nyheter

Bedre pasientforløp ved mistanke om kreft

Fra 1. januar 2015 innføres Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene lunge-, bryst-, prostata- og tykk/endetarmskreft.

Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning. Les mer her

Pakkeforløp, diagnoseveiledere og pasientinformasjon ved mistanke om prostatakreft. Les mer her