PROFO Asker og Bærum

Velkommen til PROFO Asker og Bærum

Aktiviteter:

PROFO Asker og Bærum innbyr til årsmøte etterfulgt av åpent møte onsdag 27.mars 2019.

_______________________________________

LOKALLAGETS MÅL: Vår viktigste oppgave er å sørge for å informere om prostatakreft, sykdommens ulike symtomer, behandlingsmåter og ikke minst at du forstår nødvendigheten av at du blir behandlet i rett tid og på rett sted, og at du og din ektefelle/samboer(partner) blir fulgt opp på en betryggende måte. På vår hjemmeside vil du finne aktuell informasjon om hva vårt lokallag planlegger av ulike informasjonstiltak og om andre relevante tilbud.

TILTAK: Vi gjennomfører en rekke ulike tiltak rettet mot våre medlemmer og partnere i form av kurs, informasjon på stands, åpne møter hvor ulike spesialister informerer om siste nytt om diagnostikk, ulike behandlingsformer, ernæring, seksualitet og kjærlighetsliv ved prostatakreft og tiltak rettet mot sykehus og helsemyndighetene for å få et bedre tilrettelagt tilbud til prostatakreftpasientene.

REFORMER: Vi har fått en ny regjering, som har satt som mål å opprette egne sentre for diagnostikk og behandling av prostatakreftpasienter etter en dansk modell med forløpstider, hvor du får et lovmessig krav på at utredning og diagnostikk skal starte innen 48 timer fra det tidspunkt henvisningen mottas i senteret.

I påvente av at det nå skal lanseres en ny Kreftplan som vil inneholde nærmere retningslinjer for Regjeringens nye politikk, vil vi fortsatt i noen tid måtte forholde oss til gjeldende foretaksmodell. Etter den skal pasienter i Asker og Bærum forholde seg til Vestre Viken HF (VVHF) som er ett av de 7 sykehusområdene som Helse Sør-Øst er inndelt i. I Vestre Viken sykehusomåde er det 4 lokalsykehus; Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike som skal utrede og behandle pasientene etter en egen avtale om funksjonsfordeling. Pasienter med diagnosen urologisk kreft skal i henhold til funksjonsinndelingen behandles/opereres i Drammen i nært samarbeid med Bærum sykehus. Strålebehandling skal fortsatt skje ved Ullevål eller Radiumhospitalet.

Tilbakemeldingene fra pasienter og berørte leger og tillitsmenn har vist at denne modellen for organisering ikke har svart til forventningene. Ved en begrunnet mistanke om alvorlig kreft vil mange pasienter være tjent med å bruke retten til fritt sykehusvalg, både på grunn av lange ventetider ved de ulike sykehusene og de kvalitetsregistreringer som gjøres som synliggjør resultatene av behandlingene ved sykehusene. Et annet alternativ er at nødvendige forundersøkelser blir foretatt utenfor det offentlige helsevesen.

Det bør kunne forventes at fastlegene har den nødvendige oversikt over behandlingsmulighetene og situasjonen der dette er aktuelt og foretar henvisninger til de klinikker og sykehus pasientene vil være best tjent med å komme.

Selv om det hevdes at kreften utvikler seg svært langsomt, gjør den ikke alltid det. At 8-10% av pasientene alt har fått spredning til skjelett og/eller lymfer fordi de kommer for sent til behandling, vil behandlingsformen for disse ikke bli kurativ/helbredende men palliativ/lindrende i livets siste fase. Her har både helsevesenet en utfordring når det gjelder å få behandlet pasienten i rett tid for å oppnå en såkalt kostnadseffektiv behandling og pasientenes ønske om optimal behandling og at dette skjer i rett tid, på rett sted av godt kvalifiserte team med tilgang til moderne teknisk medisinsk utstyr og laboratorier.

Informasjon om betydningen av at det foretas en regelmessig kontroll av underlivet av også godt voksne menn, og at de tar ansvar for å følge opp for å bli behandlet på rett sted og til rett tid når fastlegen fastslår at det er en begrunnet mistanke om alvorlig kreft må tas alvorlig. Profos medlemmer har på godt og vondt erfart dette, og ønsker å formidle denne kunnskap, slik at det kan bli mer åpenhet om prostatakreft og hvilke tilbud og tiltak som helsevesenet nå bør prioritere. Godt voksne menn må ta til etterretning den informasjon som gis om dette og søke medlemskap i Profo og bidra som likemann til at det skapes åpenhet og kunnskap om prostatakreft og hvorledes denne virksomheten skal organiseres og ledes.

STØTTE TIL LOKALLAGET:  Dette kan gjøres ved at du og din ektefelle/samboer melder dere inn i PROFO og deltar i lokallagets arbeid for å nå de mål som er satt for Profos virksomhet.  Et annet og viktig bidrag er at neste gang du tipper eller spiller på lotto, kan du ved å be kommisjonæren om å registrere grasrotsandelen på vårt organisasjonsnummer 994 045 768 gi et direkte bidrag til ditt lokallag uten at det koster deg noe ekstra.Du kan også sende SMSen Grasrotandelen 994045768 til 2020.

Takk for hjelpen.

Kontaktinformasjon

Einar Andresen
Leder

Telefon: 95 10 33 26
E-post: askerogbaerum@prostatakreft.no

Hvorfor bli medlem?

Ved å bli medlem støtter du Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft.

Bli medlem

Grasrotandelen

Tipper du? Støtt da PROFO Asker og Bærum neste gang du leverer inn kupongen.

Vær med og støtt oss. Gi ditt bidrag til
org.nr. 994 045 768

Grasrotandelen_logo_RGB2-2-300x51